/ Κατηγορία / ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ

Ποιές είναι οι χρήσεις της εποξικής ρητίνης αεροναυπηγικής;

από Alfakem
19 Ιουνίου, 2014

Εποξική ρητίνη αεροναυπηγικής LETOXIT PR220+EM315 είναι σύστημα πλαστικοποίησης με ενισχυμένη ανθεκτικότητα χωρίς πρόσθετα fillers μέσα, προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την πλαστικοποίηση υλικών από ίνες υάλου (fiberglass), άνθρακα (carbon) ή Kevlar.

Διαβάστε περισσότερα