/ Ρητίνες / Peel Ply: Το κόλπο για να μην τρίβετε τα εποξικά συστήματα…

Peel Ply: Το κόλπο για να μην τρίβετε τα εποξικά συστήματα…

Alfakem 4 Απριλίου 2019 - 11:27 για Ρητίνες

Όπως είναι γνωστό όταν εργαζόμαστε με εποξικές ρητίνες ή με εποξικές κόλλες, μετά την σκλήρυνση τους και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της κατασκευής πρέπει να τρίψουμε την επιφάνεια ώστε η επόμενη στρώση να έχει καλή πρόσφυση και να μην παρουσιαστούν αποκολλήσεις

Ωστόσο το τρίψιμο (γυαλοχαρτάρισμα) σκληρών επιφανειών όπως είναι τα εποξικά δεν είναι ευχάριστη διαδικασία & φυσικά χρονοβόρα. Με τη χρήση όμως του υφάσματος Peel Ply δεν χρειάζεται πια καθόλου τρίψιμο

Το Peel Ply χρησιμοποιείται συνήθως στην διαδικασία του vacuum infusion καθώς είναι ένα βοηθητικό ύφασμα το οποίο βοηθάει να αποκολληθούν όλα τα υπόλοιπα “αναλώσιμα” υφάσματα πάνω από την κατασκευή μας.  Όμως τοποθετώντας το κατευθείαν πάνω στην εποξική ρητίνη ή κόλλα που έχουμε εφαρμόσει (ακόμα και όταν δεν κάνουμε διαδικασία vacuum infusion) και αφήνοντάς το εκεί μέχρις ότου επέλθει η τελική σκλήρυνση του συστήματος, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρειαστεί να τρίψουμε μετά.

Όταν στεγνώσει η ρητίνη ή η κόλλα, απλά τραβάμε το Peel Ply πάνω από την επιφάνεια και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα χωρίς επίπονο γυαλοχαρτάρισμα ενδιάμεσα! Άλλωστε αυτή είναι η ιδιότητα του Peel Ply, να μπορεί να αποκολληθεί εύκολα πάνω από μία επιφάνεια απλά τραβώντας το!

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις ανωτέρω φωτογραφίες έχει εφαρμοστεί εποξική κόλλα και από τις 2 πλευρές του κατακόρυφου ξύλου. Από την αριστερή πλευρά, αφήνουμε την κόλλα να πολυμεριστεί ως έχει, ενώ από δεξιά εφαρμόζουμε επάνω της μία λωρίδα Peel Ply. Στο επόμενο βήμα, που είναι να πλαστικοποιηθούν και οι 2 πλευρές με ρητίνη και ύφασμα, για την αριστερή μεριά πρέπει πρώτα να την γυαλοχαρτάρουμε, ενώ στην δεξιά δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά τραβάμε το Peel Ply και προχωράμε !!

0 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

Στείλτε μας ένα μήνυμα εδώ